SHEruns for MAMAS  1. jún 2020


 Športový klub SHEruns a organizácia Úsmev ako dar ŤA pozývajú na charitatívny virtuálny beh, ktorý sa uskutoční na deň detí - 1.6.2020. Výťažok bude venovaný na finančnú podporu matiek samoživiteliek, ktorým kríza spojená so šírením COVID-19 spôsobila finančné problémy a hrozí im vysťahovanie z ich domovov.

Na Slovensku sú rodiny, ktoré žijú ako v zlom sne.


       Až 8000 rodín sa počas pandémie koronavírusu ocitlo v náhlej núdzi. Ide o najhoršie možné situácie, v ktorých jeden z rodičov, prípadne samoživiteľ stratil pravidelný a často jediný príjem. Najviac zasiahnuté rodiny pochádzajú z chudobnejších častí východného Slovenska. Medzi rizikovú skupinu patria aj matky – samoživiteľky, ktoré prišli o prácu. Bez financií samoživitelia nie sú schopní zabezpečiť svojim deťom stravu a hrozí im aj strata bývania.Osudy týchto žien nám nie sú ľahostajné a preto sme sa rozhodli prispieť k pomoci týmto rodinám tým, čo nám je blízke - behom. Termín charitatívneho virtuálneho bežeckého podujatia sme symbolicky stanovili na deň detí, vybrať si môžete z dvoch vzdialeností - 5km a 10km. Zapojiť sa môže ktokoľvek a koľkokoľvek krát počas dňa, štartovné je v ľubovolnej výške, avšak minimum sú 3 eurá.

JE TO LEN NA VÁS

Zvolte si vlastné štartovné

Pri registrácií máte možnosť voľby štartovného. Minimálne štarovné je vo výške 3€ a maximálna výška je v hodnote 50€. Celý výťažok štartovného ide na pomoc rodinám v núdzi.

Vyberte si trať

Vaše štartovné = vaša voľba trate. Je to len na vás či si prejdete 5km, alebo sa rozbehnete na svoj nový  osobný rekord na 10km. Vaše výsledky po nahratí vašeho GPX súboru dôkladne zaznamenáme a vyhodnotíme.

Len jeden deň

Deň detí neprežívajú všetci len radostne, preto sme si symbolicky vybrali tento deň. Tentokrát  môžete obdarovať aj tie deti, ktoré to potrebujú niekoľkonásobne. Beh nás predsa všetkých spája.

REGISTRÁCIA SPUSTENÁ

Poďme si spolu užiť deň detí a pomôcť

Ako prebiehajú virtuálne preteky?

Úlohou účastníkov bude počas daného dňa (pondelok 1.6.2020) zabehnúť vybranú vzdialenosť (t.j.5km alebo 10km) na ľubovoľnej trati, akú si zvolíte, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá:

Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, na ktorú sa prihlásil. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Meranie časov: 

Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne.


Výsledky:

Budú priebežne počas dňa zverejnené na stránke sportsofttiming.sk, pričom finálne výsledky budú zverejnené v utorok 02.06.2020 do 12:00.
 

Ocenenia:

Prvých 3 bežcov a 3 bežkyne v absolútnom poradí odmeníme vecnou cenou. Takisto vyžrebujeme 10tich zo všetkých účastníkov, ktorým pošleme vecné ceny tiež :)

V mene všetkých mám a detí vám ďakujeme

SHEruns team a Úsmev ako dar