SHEruns for MAMAS

Športový klub SHEruns a organizácia Úsmev ako dar ŤA pozývajú na charitatívny virtuálny beh, ktorý sa uskutoční na deň detí - 1.6.2020. Výťažok bude venovaný na finančnú podporu matiek samoživiteliek, ktorým kríza spojená so šírením COVID-19 spôsobila finančné problémy a hrozí im vysťahovanie z ich domovov.

Osudy týchto žien nám nie sú ľahostajné a preto sme sa rozhodli prispieť k pomoci týmto rodinám tým, čo nám je blízke - behom. Termín charitatívneho virtuálneho bežeckého podujatia sme symbolicky stanovili na deň detí, vybrať si môžete z dvoch vzdialeností - 5km a 10km. Zapojiť sa môže ktokoľvek a koľkokoľvek krát počas dňa, štartovné je v ľubovolnej výške, avšak minimum sú 3 eurá.

Registrácia: https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1662
Propozície behu: http://prihlasky.vos-tpk.sk/propozicie/pro_mamas_20.pdf
Zoznam prihlásených: 
https://registrace.sportsoft.cz/startlist.aspx?e=1662

Ako prebiehajú virtuálne preteky?

Úlohou účastníkov bude počas daného dňa (pondelok 1.6.2020) zabehnúť vybranú vzdialenosť (t.j.5km alebo 10km) na ľubovoľnej trati, akú si zvolíte, avšak prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula (t.j. rozsah klesania na zvolenom úseku nesmie prevyšovať rozsah stúpania).

Pravidlá: Po registrácii si pretekár zvolí vlastnú trasu behu na vzdialenosť, na ktorú sa prihlásil. Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby aplikácia / záznam z hodiniek bol schopný vygenerovať GPX súbor, ktorý následne na základe inštrukcií, ktoré pretekár obdrží mailom spolu s potvrdením registrácie po zaplatení štartového poplatku, nahrá do nášho elektronického systému. Výsledný čas pretekára sa bude brať do úvahy tzv. „elapsed time“ – tzn. celkový čas od začatia behu až po jeho skončenie, vrátane prestávok, ktoré počas behu pretekár urobí (ideálne je, ak danú vzdialenosť odbehnete bez prestávky – alebo v prípade, že si budete potrebovať urobiť na trati prestávku, tak svoje hodinky / aplikáciu nevypnete).

Meranie časov: Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek, alebo aplikácie v mobilnom telefóne.

Ako vygenerovať GPX súbor: presný manuál ako stiahnuť GPX súbor nájdete na stránke TU Bratislava Marathon. Manuál je vo forme videonávodu -  je to jednoduché - určite to zvládnete.

Ako nahrať svoj výsledný čas: spôsob ako nahrať váš GPX súbor do výsledkovej listiny vám po registrácii pošleme e-mailom. Ak si to chcete naščtudovať skôr, tak presný postup nájdete TU.

Výsledky: Budú priebežne počas dňa zverejnené na stránke sportsofttiming.sk, pričom finálne výsledky budú zverejnené v utorok 02.06.2020 do 12:00.  

Ocenenia: Prvých 3 bežcov a 3 bežkyne v absolútnom poradí odmeníme vecnou cenou. Takisto vyžrebujeme 10tich zo všetkých účastníkov, ktorým pošleme vecné ceny tiež :)

V mene všetkých mám a detí vám ďakujeme

SHEruns team a Úsmev ako dar

sheruns for mamas squarejpg