Trénuju mamy, trénujú aj deti - DOTAZNÍK

Milé naše SHErunsky, v spolupráci s trénermi zo Sport Kids Academy by sme v prípade, že by to bolo pre vás zaujímavé, chceli chceli urobiť pravidelné detské tréningy pre Vaše deti. Tréningy budú zamerané na všeobecnú pohybovú a športovú prípravu a konali by sa pravidelne vo štvrtok, v deň kedy mávame SHEruns tréningy.

V tejto súvislosti by sme vás chceli poprosiť o vyplnanie krátkeho dotazníka, v ktorom by sme chceli zistiť predbežný záujem. Vyplniť ho môžte na tomto linku: https://www.surveymonkey.com/r/HPYM87X

Create your own user feedback survey

Program tréningov:
  • od 18:00 do 19:00 - športová hodina s trénermi Sport Kids Academy
  • od 19:00 do 20:00 - voľný program v detskom kútiku pod dozorom
Cena:
  • Cena za 1 tréning je štandartne 10 EUR, avšak pre SHEruns deti je 6 EUR, vrátane voľnej hodiny v detskom kútiku počas nášho tréningu.

Vek detí:
  • Tréningové hodiny sú najmä pre deti od 4 do 7 rokov, program tréningov prispôsobíme vekovej skladbe detí. 

Tréningy otvoríme v prípade, že prejaví záujem aspoň 5 detí.