Rozpis tréningov - 3tí tréning

Už dnes večer sa vidíme na našom SHEruns tréningu. Ak nemôžeš prísť, alebo nebývaš v Bratislave, pozri si rozpis tréningov jendotlivých skupín a odbehať si to môžeš s nami aj na diaľku.

ZAČIATOČNÍČKY S PEŤOU
 • warm up: rozklus do Sadu Janka Kráľa, rozcvička, dlhšia abeceda, 3x rýchla rovinka
 • hlavná časť: 5x200m, 5x100m, interval odychu: 100m chôdza/medziklus
 • cool down: dlhší výklus, stretching

MIERNE POKROČILÉ S JANE
 • warm up: rozklus, rozvička, bežecká abeceda, 4x stupňovaná rovinka
 • hlavná časť: pyramídka - 200m - 400m - 600m -  800m -  800m - 600m - 400m - 200m, interval oddychu 30s
 • cool down: výklus, stretching

POKROČILÉ S TOMIM
 • warm up: 10 min rozklus, rozcvička, dlhšia abeceda
 • hlavná časť: 3x(500m, 1000m) interval oddychu 60s, po sérii  pauza 3min, tempo ako na 5km beh
 • cool down: výklus, stretching

RÝCHLE S ONDROM
 • warm up: rozklus, rozcvička, bežecká abeceda
 • hlavná časť: 3x10min tempový beh  v tempe4:30-5:00, interval oddychu 3min
 • cool down: výklus a rovinky