Čo nás dnes čaká na tréningu

Počasie máme dnes ideálne bežecké a tým pádom máme super podmienky si parádne zamakať :) Vidíme sa o 19:00 pod Starým Mostom na Petržaskej strane, tešíme sa na vás!


ZAČIATOČNÍČKY S PEŤOU
 • warm up: rozklus, rozcvička, dlhšia abeceda, 3x rýchla rovinka
 • hlavná časť: 5x800m svižne, interval oddychu 2min
 • cool down:  výklus, stretching

MIERNE POKROČILÉ S JANE
 • warm up: rozklus, rozvička, bežecká abeceda, 4x stupňovaná rovinka
 • hlavná časť: 3km (5:50) + 2km (5:30) + 1km (5:15), interval oddychu 3min
 • cool down: výklus, stretching

POKROČILÉ S TOMIM
 • warm up: 10 min rozklus, rozcvička, dlhšia abeceda
 • hlavná časť:  30min súvisý beh - striedanie tempa :3min tempo ako 5km  pretek, 2min ľahký klus
 • cool down: výklus, stretching

RÝCHLE S ONDROM
 • warm up: rozklus, rozcvička, bežecká abeceda
 • hlavná časť: 2x1km (tempo ako na 10km), interval oddychu 2min + 3x500m  (tempo ako na 5km), interval oddychu 1min 30s + 4x 300m (90% úsilia), interval oddychu 1min
 • cool down: 10min výklus