Letná príprava - tréning č.1

Už dnes večer sa vidíme na našom SHEruns tréningu. Ak nemôžeš prísť, alebo nebývaš v Bratislave, pozri si rozpis tréningov jendotlivých skupín a odbehať si to môžeš s nami aj na diaľku. 

ZAČIATOČNÍČKY S PEŤOU
 • warm up: rozklus do Sadu Janka Kráľa, rozcvičks
 • hlavná časť: bežecká abeceda, cvičenia na frekvenčnom rebríku - tréning bežeckej techniky
 • cool down: dlhší výklus, stretching

MIERNE POKROČILÉ S JANE
 • warm up: rozklus, rozvička, bežecká abeceda, 4x stupňovaná rovinka 
 • hlavná časť:4x 300m,200m, IO 60s, pauza medzu sériami 2 min
 • cool down: výklus, stretching

POKROČILÉ S TOMIM
 • warm up: 15 min rozklus, rozcvička, dlhšia abeceda
 • hlavná časť: 10x100m
 • cool down: dlhší výklus, stretching

RÝCHLE S ONDROM
 • warm up: rozklus, rozcvička, bežecká abeceda
 • hlavná časť:  5x200 rovinky 85-90% 2x400 75-80% pauza
 • cool down: výklus a rovinky